Notiser

Notis den 21 november 2017

21.11.2017

Tjänsteförordnande har utfärdats åt gemensamma kyrkoherden i Liljendals och Lappträsks svenska församling Stina Lindgård för kyrkoherdetjänsten i Agricola svenska församling från 1.1.2019.

Tjänsteförordnande har utfärdats åt kyrkoherden i Lovisa svenska församling Karl af Hällström för en kaplanstjänst i Agricola svenska församling från 1.1.2019.

Tjänsteförordnande har utfärdats åt kyrkoherden i Pernå församling Robert Lemberg för en kaplanstjänst i Agricola svenska församling från 1.1.2019.

Tjänsteförordnande har utfärdats åt kaplanen i Pernå församling Minna Silfvergrén för en kaplanstjänst i Agricola svenska församling från 1.1.2019.

 

Tjänsteförordnande har utfärdats åt tf kyrkoherden i Åbo svenska församling Mia Bäck för kyrkoherdetjänsten i samma församling från 1.12.2017.

 

Församlingspastorn i Väståbolands svenska församling Maria Wikstedt har beviljats tjänstledighet 1.12.2017 - 19.3.2018 och förordnats att för samma tid sköta en församlingspastorstjänst i Åbo svenska församling.

 

Församlingspastorn i Matteus församling Juho Kankare har förordnats att sköta samma tjänst från 1.1.2018 tills vidare.

 

Församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Mari Puska har meddelat att hon avgår 30.11.2017.

 

Teologie magister Susanna Lönnqvist har godkänts för prästvigning. Prästvigningen äger rum 6.1.2018 kl. 12.15 i Borgå domkyrka.

 

Tf kyrkoherden i Jomala församling Stefan Äng har beviljats tjänstledighet 15.1 - 24.2.2018.

 

Tf kyrkoherden i Purmo församling Tomas Portin har förordnats att fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.1 - 31.12.2018.

 

Sökandena till kaplanstjänsten i Korsholms svenska församling, kyrkoherden i Kvevlax församling Jessica Bergström-Solborg och församlingspastorn i Vasa svenska församling Janne Hänninen har förklarats behöriga för tjänsten.

 Tillbaka

 

fbbornv