Notiser

Notis den 17 oktober 2017

17.10.2017

Notis den 17 oktober 2017

Tjänsteförordnande för kyrkoherdetjänsten i Sund-Vårdö församling har utfärdats åt tf kyrkoherden i samma församling Outi Laukkanen från 1.11.2017.

Tjänsteförordnande för kyrkoherdetjänsten i Mariehamns församling har utfärdats åt församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Mari Puska från 1.12.2017.

Kaplanen i Houtskärs kapellförsamling Janne Heikkilä har förklarats behörig för kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling.

Kaplanen i Kemin seurakunta Jani Koivusalo har förklarats behörig för kaplanstjänsten i Korsholms svenska församling. Kaplanstjänsten har på nytt förklarats ledig att sökas senast 16.11.2017 kl. 15. Tidigare ansökan beaktas.

Församlingspastorn i Johannes församling Maria Repo-Rostedts har avlagt pastoralexamen.

Kaplanen i Grankulla svenska församling Carola Tonberg-Skogström har avgått på egen begäran från 1.10.2017.

Församlingspastorn i Petrus församling Fredrik Kass har beviljats tjänstledighet 6.11.2017 - 7.5.2018.Tillbaka

 

fbbornv