Notiser

Notis den 19 september 2017

19.09.2017

Församlingspastorn i Liljendals församling och i Borgå svenska domkyrkoförsamling Linus Stråhlman har valts till notarie vid Domkapitlet i Borgå stift från 1.1.2018. 

Förordnandet för kyrkoherden i Jakobstads finska församling Lotta Endtbacka som ordförande för gemensamma kyrkorådet i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet har avbrutits på egen begäran från 11.9.2017 och kyrkoherden i Jakobstads svenska församling Bo-Göran Åstrand har förordnats till ordförande 11.9.2017 - 31.12.2018. 

Kyrkoherden i Korsnäs församling Guy Kronqvist avgår med pension 1.4.2018, och inte 1.3.2018 som felaktigt angavs i en tidigare notis.  

Församlingspastorn i Karis-Pojo svenska församling Kristian Willis har beviljats tjänstledighet 23.10.2017 - 13.7.2018. Tillbaka

 

fbbornv