Notiser

Notis den 15 juni 2017

15.06.2017

OBS! Domkapitlet är stängt 3 - 28.7.2017

Tf kyrkoherden i Mariehamns församling Jan-Erik Karlström har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.9 - 30.11.2017.

Enda sökanden till kyrkoherdetjänsten i Vörå församling Harry Holmberg har återtagit sin ansökan.

Tf kyrkoherden i Vörå församling Jouni Sinisalo har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.9.2017 - 28.2.2018.

Kaplanen i Esbo svenska församling Kira Ertman har beviljats tjänstledighet 7.9.2017 - 23.7.2018 och församlingspastorn i samma församling Johan Kanckos har förordnats att sköta tjänsten. Pastor Yvonne Terlinden har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i Esbo svenska församling 1.10.2017 - 23.7.2018.

Tjänsteförhållandet för kyrkoherden i Jomala församling Kent Danielsson upphör från 1.10.2017 på grund av egen uppsägning.

Kyrkoherdetjänsten i Jomala församling har förklarats ledig att sökas senast 7.8.2017 kl. 15. Valet förrättas om indirekt kyrkoherdeval. Tjänsten är förenad med boendeskyldighet.

Församlingspastorn i Kimitoöns församling Niina Mura har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i Hangö svenska församling 1.9 - 31.12.2017 och tjänsteförordnande för kyrkoherdetjänsten i samma församling har utfärdats åt henne från 1.1.2018.

Pastor Pär Lidén har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst (60 %) i Kimitoöns församling 1.9 - 31.12.2017 och pastor Maria Saarijoutsi (från Kuopio stift) har förordnats att sköta samma tjänst (40 %) 18.8 - 31.12.2017.

Församlingspastorn i Kronoby församling Niklas Wallis har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.7 - 30.9.2017.

Församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Rebecka Stråhlman har beviljats tjänstledighet 24.8.2017 - 31.8.2018, och pastor Johanna Björkholm-Kallio har förordnats att sköta tjänsten 1.9.2017 - 31.5.2018.

Till kontraktsprost i Mellersta Nylands prosteri har utsetts kyrkoherden i Vanda svenska församling Martin Fagerudd för perioden 1.7.2017 - 30.6.2023.

Tjänsteförhållandet för notarien vid domkapitlet i Borgå stift Clas Abrahamsson upphör från 1.2.2018 på grund av egen uppsägning.

Notarietjänsten vid domkapitlet i Borgå stift har förklarats ledig att sökas senast 7.8.2017 kl. 15.Tillbaka

 

fbbornv