Notiser

Notis den 6 april 2017

06.04.2017

Kyrkoherdetjänsten i Åbo svenska församling har inom utsatt ansökningstid sökts av tf kyrkoherden i samma församling Mia Bäck och TD pastor Robert Ojala.

Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling har inom utsatt ansökningstid sökts av pastor Harry Holmberg.

Kyrkoherdetjänsten i Sund-Vårdö församling har inom utsatt ansökningstid sökts av tf kyrkoherden i samma församling Outi Laukkanen.

Kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling har inom utsatt ansökningstid inte fått någon sökande.Tillbaka

 

fbbornv