Notiser

Notis den 4 april 2017

04.04.2017

Kyrkoherden i Åbo svenska församling Björn Nalle Öhman har beviljats tjänstledighet 1.9 - 30.11.2017, och förordnat s att för samma tid sköta en församlingspastorstjänst (50 %) i samma församling. Tf kyrkoherde Mia Bäck har förordnats att fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten 1.9 - 30.11.2017.

Församlingspastorn i Petrus församling Benjamin Sandell har förordnats att sköta samma tjänst 1.6.2017 - 31.7.2018.

Tf kaplanen i Väståbolands svenska församling Maria Wikstedt har beviljats tjänstledighet 8.5 - 30.11.2017 och har förordnats att för samma tid sköta en församlingspastorstjänst i Åbo svenska församling. Prosten Henric Schmidt har förordnas att sköta församlingspastorstjänsten i Väståbolands svenska församling 1 - 31.7.2017 och tf församlingspastor Jari Heikkilä har förordnats att sköta samma tjänst 1.8 - 30.11.2017.

Församlingspastorn i Matteus församling Patricia Högnabba har beviljats tjänstledighet 22.4 - 30.9 och 1.12.2017 - 31.1.2018.

Tf kaplanen i Karis-Pojo svenska församling Karl-Kristian Willis har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i samma församling från 1.6.2017 tills vidare.

Tf kaplanen i Ekenäsnejdens svenska församling Wille Westerholm har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i samma församling 1.6 - 31.12.2017.

Kyrkoherdetjänsten i Kronoby församling har förklarats ledig att sökas senast 4.5.2017 kl. 15.

Enda sökanden till kyrkoherdetjänsten i Hangö svenska församling, församlingspastorn i Kimitoöns församling Niina Mura, har förklarats behörig för tjänsten.

Sökandena till kyrkoherdetjänsten i Mariehamns församling, kaplanen i Ekenäsnejdens svenska församling Monica Cleve och församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Mari Puska, har förklarats behöriga för tjänsten, så att Mari Puska har placerats i första förslagsrum och Monica Cleve i andra förslagsrum.Tillbaka

 

fbbornv