Notiser

Notis den 9 mars 2017

09.03.2017

Kyrkoherdetjänsten i Mariehamns församling har inom utsatt ansökningstid sökts av kaplanen i Ekenäsnejdens svenska församling Monica Cleve och församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Mari Puska. 

Kyrkoherdetjänsten i Hangö svenska församling har inom utsatt ansökningstid sökts av församlingspastorn i Kimitoöns församling Niina Mura. Tillbaka

 

fbbornv