Notiser

Notis den 16 februari 2017

16.02.2017

Kaplanstjänsten i Kyrkslätts svenska församling har inom utsatt ansökningstid sökts av pastor  Peter Blumenthal, församlingspastorn i Matteus församling Helena Rönnberg och församlingspastorn i Lovisa svenska församling Eva-Lotta Blom.Tillbaka

 

fbbornv