Notiser

Notis den 7 februari 2017

07.02.2017

Tjänsteförordnande har utfärdats åt tf kyrkoherden i Ålands södra skärgårdsförsamling Peter Karlsson till kyrkoherdetjänsten i samma församling från 1.2.2017.

Kaplanen i Vasa svenska församling Malin Lindblom har beviljats tjänstledighet 5.4 - 30.6.2017 eller tills kyrkoherdetjänsten i samma församling blir ordinarie besatt, och förordnats att under samma tid sköta kyrkoherdetjänsten i Vasa svenska församling,

Tjänsteförhållandet för kyrkoherden i Hangö svenska församling Anders Laxell upphör på egen begäran från 1.1.2018.

Kyrkoherdetjänsten i Hangö svenska församling har förklarats ledig att sökas senast 9.3.2017 kl. 15. Valet förrättas som indirekt kyrkoherdeval. Alla sökanden kallas till intervju i domkapitlet.

Kyrkoherdetjänsten i Mariehamns församling har förklarats ledig att sökas senast 9.3.2017 kl. 15. Alla sökanden kallas till intervju i domkapitlet.Tillbaka

 

fbbornv