Notiser

Notis den 17 januari 2017

17.01.2017

Teologie magister Claus Ståhlberg har förordnats i samband med prästvigningen i Borgå domkyrka 6.1.2017 till församlingspastor i Kyrkslätt svenska församling från 7.1.2017 tills vidare.

Prosten Anders Kronlund har förordnats att sköta en kaplanstjänst (50 %) 1.2 - 31.8.2017 i Vörå församling.

Domkapitlet har utfärdat tjänsteförordnande åt pastor Jessica Högnabba som pastor för gemensamt församlingsarbete i Helsingfors kyrkliga samfällighet från 1.1.2017 tills vidare.

Prosten Gunnar Särs har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst (50 %) i Vasa svenska församling 1.2 - 15.8.2017.

Kaplanen i Korsholms svenska församling Jessica Bergström-Solborg har beviljats tjänstledighet 1.2 - 30.9.2017.

Sökanden till kyrkoherdetjänsten i Vasa svenska församling pastor Harry Holmberg har återtagit sin ansökan. De övriga sökandena, kyrkoherde Ann-Mari Audas-Willman, kyrkoherde Mats Björklund, kaplan Monica Cleve och kaplan Mikael Forslund har förklarats behöriga för tjänsten. På valförslag vid besättandet av kyrkoherdetjänsten har i första förslagsrum uppförts kyrkoherden i Solfs församling Ann-Mari Audas-Willman, i andra förslagsrum kyrkoherden i Petalax och Bergö församlingar Mats Björklund och i tredje förslagsrum kaplanen i Vasa svenska församling Mikael Forslund.

Tjänsteförhållandet för kaplanen i Kyrkslätts svenska församling Aino-Karin Lovén upphör på egen begäran från 1.7.2017.

Kaplanstjänsten i Kyrkslätts svenska församling har förklarats ledig att sökas senast 16.2.2017 kl. 15.Tillbaka

 

fbbornv