Notiser

Notis den 2 januari 2017

02.01.2017
Kyrkoherdetjänsten i Vasa svenska församling har inom utsatt ansökningstid sökts av kyrkoherden i Petalax och Bergö församlingar Mats Björklund, kyrkoherden i Solfs församling Ann-Mari Audas-Willman, kaplanen i Vasa svenska församling Mikael Forslund, pastor Harry Holmberg och kaplanen i Ekenäsnejdens svenska församling Monica Cleve.

Tillbaka

 

fbbornv