Notiser

Notis den 13 december 2016

13.12.2016

VÄNLIGEN NOTERA: Domkapitlet i Borgå stift håller stängt 22.12.2016 - 1.1.2017.

Tjänsteförordnande för kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling har utfärdats från 1.2.2017 åt  kaplanen i Korsholms svenska församling Jessica Bergström-Solborg.

Tf, kyrkoherden i Ålands södra skärgårdsförsamling Peter Karlsson har förordnats att fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling från 1.1.2017 tills tjänsten blir ordinarie besatt, dock högst till 31.5.2017.

Kyrkoherden i Lemland-Lumparlands församling Benny Andersson har förordnats, att vid sidan av egen tjänst, sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling 1.1 - 31.5.2017.

Tf. kyrkoherden i Kvevlax församling Per-Erik Örn har förordnats att fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 9 - 31.1.2017.

Tjänsteförordnande för kyrkoherdetjänsten i Petrus församling har utfärdats från 1.2.2017 åt tf. kyrkoherden i samma församling Daniel Björk.

Högre pastoralexamen har avlagts av kyrkoherden i Ingå församling Tom Sjöblom.

Pastoralexamen har avlagts av församlingspastorn i Esbo svenska församling Mirja von Martens.

Teologie magister Claus Ståhlberg har godkänts för ordination till prästämbetet. Prästvigningen äger rum 6.1.2017 kl. 12 i Borgå domkyrka.

Biskop Björn Vikström har beviljat prosttiteln åt kaplanen i Hangö svenska församling Margareta Puiras.

Siri Widestam har valt till vaktmästare vid domkapitlet i Borgå stift från 1.6.2017.Tillbaka

 

fbbornv