Notiser

Notis den 21 novemebr 2016

21.11.2016

VÄNLIGEN NOTERA: Domkapitlet i Borgå stift håller stängt 22.12.2016 - 1.1.2017. 

 

Kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling har inom utsatt ansökningstid sökts av kaplanen i Korsholms svenska församling Jessica Bergström-Solborg.Tillbaka

 

fbbornv