Notiser

Notis den 20.10.2016

20.10.2016

Vid prästvigningen i Borgå domkyrka 9.10.2016 har teologie magister Camilla Brunell ordinerats till prästämbetet och förordnats till församlingspastor i Vasa svenska församling från 10.10.2016 tills vidare.

Pastor Jan-Gustav Björk har förordnats till en projektanställning i Jakobstads svenska församling 1.8 - 30.11.2016 på deltid (50 %).

Kyrkoherden i Kronoby församling Markus Ventin, som avgår 31.1.2017, har förordnats att sköta samma tjänst 1.2 - 30.6.2017.

Tjänsteförhållandet för församlingspastorn i Vasa svenska församling Tia-Maria Nord upphör på egen begäran 31.10.2016.

Tf kyrkoherden i Kristinestads svenska församling Daniel Norrback har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.1 - 31.12.2017.

Prosten Anders Kronlund har förordnats att sköta en kaplanstjänst (50 %) i Vörå församling 1.11.2016 - 31.1.2017.

Pastor Outi Laukkanen har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Sund-Vårdö församling 1.12.2016 - 31.8.2017.

Tjänsteförhållandet för kyrkoherden i Kvevlax församling Anders Lundström upphör från 9.1.2017 på grund av egen uppsägning.

Kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling har förklarats ledig att sökas senast 21.11.2016. kl. 15.

Församlingspastorn i Johannes församling Johanna Björkholm-Kallio har beviljats tjänstledighet 23.6.2016 - 4.5.2017.

Församlingspastorn i Grankulla svenska församling Daniel Nyberg har förordnats att fortsättningsvis sköta församlingspastorstjänsten i samma församling 1.12.2016 - 4.5.2017.

Tjänsteförordnande har utfärdats för kyrkoherden i Kvevlax församling Anders Lundström till kaplanstjänsten i Vasa svenska församling från 9.1.2017.

Kaplanen i Johannes församling Monica Heikel-Nyberg har återtagit sin ansökan till kyrkoherdetjänsten i Petrus församling.

Vaktmästartjänsten vid Domkapitlet i Borgå stift har förklarats ledig att sökas senast 21.11.2016 kl. 15.

Ordförandena i de kyrkliga samfälligheternas gemensamma kyrkoråd för perioden 2017-2018 harförordnats enligt följande:

Hangö: Kyrkoherde Anders Laxell

Korsholm: Kyrkoherde Jari-Pekka Friman

Kristinestad: Kyrkoherde Martti Toivanen

Kronoby: Kyrkoherde Anders Store

Malax: Kyrkoherde Mats Björklund

Pargas: Kyrkoherde Juho Kopperoinen

Pedersörenejden: Kyrkoherde Lotta Endtbacka

Raseborg: Kyrkoherde Pentti Raunio

 Tillbaka

 

fbbornv