Notiser

Notis den 15 september 2016

15.09.2016
Kyrkoherdetjänsten i Kyrkslätts svenska församling har inom utsatt ansökningstid sökts av kaplanen i samma församling Aino-Karin Lovén.

En kaplanstjänst i Vasa svenska församling har inom utsatt ansökningstid sökts av tf kaplanen i samma församling Janne Hänninen, kyrkoherden i Petalax och Bergö församlingar Mats Björklund och kyrkoherden i Kvevlax församling Anders Lundström. Tidigare ansökan beaktas: pastor Peter Blumenthal.

En kaplanstjänst i Borgå svenska domkyrkoförsamling har inom utsatt ansökningstid sökts av församlingspastorn i samma församling (dövprästen) Maria Lindberg, församlingspastorn i samma församling Mari Puska och tf kaplanen i samma församling Fred Wilén.Tillbaka

 

fbbornv