Notiser

Notis den 16 augusti 2016

16.08.2016

Koordinatorn för kyrkans turistarbete vid Kyrkostyrelsen, pastor Bror Träskbacka har återtagit sin ansökan till kyrkoherdetjänsten i Vörå församling. 

Tf kyrkoherden i Vörå församling Tomas Klemets har förordnats att fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.9 - 31.10.2016 och tf kaplanen i Vörå församling Jouni Sinisalo har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.11.2016 - 31.8.2017. 

Tf kaplanen i Vasa svenska församling Christina Östman Rolandsson har återtagit sin ansökan till kaplanstjänsten i samma församling. 

En kaplanstjänst i Vasa svenska församling har förklarats ledig att sökas senast 15.9.2016 kl. 15. 

Tjänsteförhållandet för kyrkoherden i Kyrkslätts svenska församling Lars-Henrik Höglund upphör från 1.7.2017 på grund av egen uppsägning. 

Kyrkoherdetjänsten i Kyrkslätts svenska församling har förklarats ledig att sökas senast 15.9.2016 kl. 15. Tjänsten är förenad med boendeplikt.

Tjänsteförhållandet för tjänstlediga kaplanen i Borgå svenska domkyrkoförsamling Mia Anderssén-Löf upphör från 5.12.2016 på grund av egen uppsägning. 

En kaplanstjänst i Borgå svenska domkyrkoförsamling har förklarats ledig att sökas senast 15.9.2016 kl. 15.Tillbaka

 

fbbornv