Notiser

Notis den 20 maj 2016

20.05.2016

Kyrkoherdetjänsten i Sund-Vårdö församling har inom utsatt ansökningstid inte fått någon sökande.

Kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling har inom utsatt ansökningstid inte fått någon sökande.

Kyrkoherdetjänsten i Ålands södra skärgårdsförsamling har inom utsatt ansökningstid sökts av tf kyrkoherden i samma församling Peter Karlsson.

Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling har inom utsatt ansökningstid sökts av koordinatorn för kyrkans turistarbete vid Kyrkostyrelsens utrikesavdelning Bror Träskbacka.

En kaplanstjänst i Vasa svenska församling har inom utsatt ansökningstid sökts av tf kaplanen i samma församling Christina Östman-Rolandsson och pastor Peter Blumenthal.Tillbaka

 

fbbornv