Notiser

Notis den 17 maj 2016

17.05.2016

VÄNLIGEN NOTERA: Domkapitlet i Borgå stift håller stängt 9 - 13.6.2016 och 4.7 - 31.7.2016. 

Domkapitlet har konstaterat att tjänsteförhållandet för kyrkoherden i Kronoby församling Markus Ventin upphör på egen begäran från 1.2.2017. 

Kyrkoherden i Mariehamns församling Jan-Erik Karlström (som avgår med pension 1.1.2017) har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.1 - 31.8.2017. 

Teologie doktor Yvonne Terlinden samt teologie magistrarna Karl-Kristian Willis, Carolina Lindström och Benjamin Sandell har godkänts för ordination till prästämbetet. Prästvigningen äger rum 29.5.2016 kl. 12 i Borgå domkyrka. 

Pastor Wille Westerholm från Kuopio stift har förordnats att sköta en kaplanstjänst i Ekenäsnejdens svenska församling 1.6.2016 - 31.5.2017. 

Kyrkoherden i Finström-Geta församling Jon Lindeman har förordnats, vid sidan av egen tjänst, att sköta kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling 1.6 - 3.7.2016. 

Kyrkoherden i Eckerö församling Mårten Andersson har förordnats, att vid sidan av egen tjänst, sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling 1 - 31.7.2016 och kyrkoherden i Lemland-Lumparlands församling Benny Andersson har förordnats, att vid sidan av egen tjänst, sköta samma tjänst 1 - 31.8.2016. 

Sökanden till kyrkoherdetjänsten i Sjundeå svenska församling tf kyrkoherden i samma församling, Tom Bergman har förklarats behörig för tjänsten. Tillbaka

 

fbbornv