Notiser

Notis den 22 februari 2016

22.02.2016

Kyrkoherdetjänsten i Ingå församling har inom utsatt ansökningstid sökts av tf kaplanen i Borgå svenska domkyrkoförsamling Fred Wilén och tf kyrkoherden i Ingå församling Tom Sjöblom.

Kyrkoherdetjänsten i Mariehamns församling har inom utsatt ansökningstid inte fått någon sökande.Tillbaka

 

fbbornv