Notiser

Notis den 10 februari 2016

10.02.2016

Församlingspastorn i Esbo svenska församling Johan Kanckos har beviljats tjänstledighet 1.5 - 13.7.2016.

Pastor Harry Holmberg har förordnats att sköta en kaplanstjänst på (60 %) i Vörå församling 15.2 - 31.12.2016.

Församlingspastorn i Johannes församling Johan Terho har beviljats tjänstledighet 1 -14.2.2016 och 2.5 - 28.8.2016.

Pastor Antti Kilpi från S:t Michel stift har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten (50 %) i Liljendals församling 1.3 - 4.12.2016.Tillbaka

 

fbbornv