Notiser

Notis den 21 januari 2016

21.01.2016

Domkapitlet har konstaterat att tjänsteförhållandet för kyrkoherden i Ingå församling Torsten Sandell upphörde från 1.1.2016 på grund av egen uppsägning.

Kyrkoherdetjänsten i Ingå församling har förklarats ledig att sökas senast 22.2.2016 kl. 15. Valet förrättas som indirekt val.

Domkapitlet har konstaterat att tjänsteförhållandet för kyrkoherden i Mariehamns församling Jan-Erik Karlström upphör från 1.1.2017 på grund av egen uppsägning.

Kyrkoherdetjänsten i Mariehamns församling har förklarats ledig att sökas senast 22.2.2016 kl. 15.

Tf kyrkoherden i Ålands södra skärgårdsförsamling Peter Karlsson har förordnats att fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.1 - 31.8.2016, dock högst tills tjänsten blir ordinarie besatt.Tillbaka

 

fbbornv