Notiser

Notis den 15 januari 2016

15.01.2016

 

Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling har inom utsatt ansökningstid sökts av pastor Peter Blumenthal.

En kaplanstjänst i Ekenäsnejdens svenska församling har inom utsatt ansökningstid sökts av sjömanspräst Wille Westerholm, Benelux-ländernas Sjömanskyrka.

En kaplanstjänst i Karis-Pojo svenska församling har inom utsatt ansökningstid sökts av Soile Nevankari, Västerås, Sverige.Tillbaka

 

fbbornv