Aktuellt

Synodalmöte 2016

27.11.2015
Enligt KO 18:9 skall biskopen minst vart sjätte år kalla prästerna och lektorerna i sitt stift till synodalmöte. Senaste synodalmöte hölls år 2010 i Karleby. Nästa synodalmöte kommer att ordnas 27-28.9.2016 på Linnasmäki i Åbo.

Tillbaka

 

fbbornv