Notiser

Notis den 18 november 2015

18.11.2015

VÄNLIGEN NOTERA: Domkapitlet i Borgå stift är stängt 21.12.2015 - 3.1.2016.

Församlingspastorn i Grankulla svenska och Esbo svenska församlingar Johanna Björkholm-Kallio har beviljats tjänstledighet 1.12.2015 - 30.11.2016 och förordnats att under samma tid sköta en församlingspastorstjänst i Johannes församling.

Kaplanen i Åbo svenska församling Johan Mullo har beviljats tjänstledighet 1.1 - 31.8.2016 och förordnats för samma tid att sköta en familjerådgivartjänst i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

Församlingspastorn i Åbo svenska församling Mia Bäck har förordnats att sköta kaplanstjänsten i samma församling 1.1 - 31.8.2016, församlingspastorn Malena Björkgren har förordnats att sköta samma tjänst 1.1 - 31.8.2016 och församlingspastorn Pär Lidén har förordnats att sköta samma tjänst (deltid) 1.1 - 31.8.2016.

Tf kyrkoherden i Purmo församling Tomas Portin har förordnats att fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.1 - 31.12.2016.

Pastor Roger Syrén har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling 1.1 - 31.3.2016.

Stiftssekreteraren för församlingsdiakoni vid Domkapitlet i Borgå stift Tua Sandell avgår på egen begäran från 30.9.2016.

Kaplanen i Korsholms svenska församling Jessica Bergström-Solborg har beviljats tjänstledighet 28.10.2015 - 10.1.2016 och prosten Leif Snellman har förordnats att sköta tjänsten 12.11.2015  - 10.1.2016.Tillbaka

 

fbbornv