Notiser

Notis den 16 september 2015

16.09.2015
Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling har inom utsatt ansökningstid inte fått någon sökande.

En kaplanstjänst i Karis-Pojo svenska församling har inom utsatt ansökningstid sökts av församlingsherden i Stenkyrka församling i Sverige Birgitta Pirhonen.

Prosten Sirkka Liisa Enqvist har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling 1.10 - 31.12.2015.

Församlingspastorn i Väståbolands svenska församling Maria Wikstedt har förordnats att sköta en kaplanstjänst i samma församling 1.12.2015 - 30.6.2017.

Tf kaplanen i Väståbolands svenska församling Jari Heikkilä har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i samma församling 3.10.2015 - 30.6.2017.

Kyrkoherden i Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta Juho Kopperoinen har förordnats till ordförande för gemensamma kyrkorådet i Pargas kyrkliga samfällighet 17.9.2015 - 31.12.2016.

Kyrkoherdetjänsten i Kristinestads svenska församling har förklarats ledig att sökas senast 16.10.2015 kl. 15.

Pastor Jan-Gustav Björk har förordnats till en projektanställning i Jakobstads svenska församling 16.9.2015 - 17.4.2016 på deltid.

Teologie magister Peter Eriksson har godkänts för ordination till prästämbetet. Prästvigningen äger rum 11.10.2015 kl. 12 i Borgå domkyrka.

Tjänsteförordnande har utfärdats åt församlingspastorn i Kronoby församling Henrik Östman till kaplanstjänsten i Jeppo kapellförsamling från 1.11.2015.

Kyrkoherden i Korsnäs församling Guy Kronqvist har utnämnts till kontraktsprost i Närpes prosteri för sexårsperioden 1.10.2015 - 30.9.2021.

Kyrkoherden i Johannes församling Johan Westerlund har valts till prästassessor i domkapitlet för treårsperioden 1.10.2015 - 30.9.2018.

 Tillbaka

 

fbbornv