Notiser

Notis den 17 augusti 2015

17.08.2015

Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling har förklarats ledig att sökas senast 16.9.2015 kl. 15.

Församlingspastorn i Mariehamns församling Maria Piltz har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst (80 %) i samma församling från 1.2.2016 tills vidare.

Domkapitlet har konstaterat att tjänsteförhållandet för kaplanen i Karis-Pojo svenska församling Ann-Sofi Nylund upphör från 7.9.2015 på grund av egen uppsägning.

En kaplanstjänst i Karis-Pojo svenska församling har förklarats ledig att sökas senast 16.9.2015 kl. 15.

Kyrkoherden i Väståbolands svenska församling Harry S. Backström har beviljats tjänstledighet 1.12.2015 - 30.6.2017.

Kaplanen i Väståbolands svenska församling Sara Grönqvist har beviljats tjänstledighet 1.12.2015 - 30.6.2017 och förordnats för samma tid att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling.

Kaplanen i Karis-Pojo svenska församling Ann-Sofi Nylund har förordnats till sjukhuspräst (50 %) i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet från 7.9.2015.

Kaplanen i Åbo svenska församling Johan Mullo har beviljats tjänstledighet 1.9 - 31.12.2015.

Församlingspastorn i Åbo svenska församling Mia Bäck har förordnats att sköta kaplanstjänsten i samma församling 1.9 - 31.12.2015 och tf församlingspastorn i Kimitoöns församling Pär Lidén har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i Åbo svenska församling 1.9 - 31.12.2015.

Domkapitlet har utfärdat tjänsteförordnande åt pastor Katarina Dahlqvist till kyrkoherdetjänsten i Kimitoöns församling från 1.9.2015.

Domkapitlet har utfärdat tjänsteförordnande åt tf kaplanen i Houtskärs kapellförsamling Janne Heikkilä till kaplanstjänsten i samma församling från 1.9.2015.

Sökanden till kaplanstjänsten i Jeppo kapellförsamling i Nykarleby församling församlingspastorn i Kronoby församling Henrik Östman har förklarats behörig för tjänsten.Tillbaka

 

fbbornv