Notiser

Notis den 27 juli 2015

27.07.2015

Kaplanstjänsten i Jeppo kapellförsamling i Nykarleby församling har inom utsatt ansökningstid sökts av församlingspastorn i Kronoby församling Henrik Östman. 

Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling har inte fått någon sökande. Tillbaka

 

fbbornv