Notiser

Notis den 15 juni 2015

15.06.2015

VÄNLIGEN NOTERA: Domkapitlet i Borgå stift håller stängt 6.7 - 2.8.2015.

Domkapitlet har konstaterat att tjänsteförhållandet för kaplanen i Jeppo kapellförsamling i Nykarleby församling Harry Holmberg upphör från 1.9.2015 på grund av egen uppsägning.

Kaplanstjänsten i Jeppo kapellförsamling har förklarats ledig att sökas senast 27.7.2015 kl. 15.

Församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Håkan Djupsjöbacka har beviljats tjänstledighet från församlingspastorstjänsten i Liljendals församling och Lappträsks svenska församling 1.9.2015 - 4.12.2016, och förordnats för samma tid att sköta en församlingspastorstjänst i Borgå svenska domkyrkoförsamling (50 %).

Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling har förklarats ledig att sökas senast 27.7.2015 kl. 15.

Pastor Sara Medberg har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i Grankulla svenska församling 16 - 30.6.2015 och 21.7 - 11.8.2015.

Dövprästen, pastor Maria Lindberg har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst (40 %) i Borgå svenska domkyrkoförsamling 1.9.2015 - 4.12.2016.

Ansvariga utbildaren i själavård och arbetshandledning vid Kirkon koulutuskeskus Virva Nyback har valts till stiftssekreterare för personalvård vid Domkapitlet i Borgå stift från 1.11.2015 eller enligt överenskommelse.

Kyrkoherden i Ekenäsnejdens svenska församling, kontraktsprosten Anders Lindström har avlagt högre pastoralexamen.

Sökanden till kyrkoherdetjänsten i Kimitoöns församling läraren vid finska skolan i Tarto (Estland), pastor Katarina Dahlqvist har förklarats behörig för tjänsten.

Sökanden till kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling i Väståbolands svenska församling, tf kaplanen i samma församling Janne Heikkilä har förklarats behörig för tjänsten.Tillbaka

 

fbbornv