Notiser

Notis den 16 april 2015

16.04.2015

VÄNLIGEN NOTERA: Domkapitlet i Borgå stift håller stängt 6.7 - 2.8.2015.

Prosten Leif Snellman har förordnats att sköta kaplanstjänsten i Kvevlax församling 1.5 - 31.8.2015.

Tf kaplanen i Övermarks kapellförsamling Peter Lassus har förordnats att sköta kaplanstjänsten i Närpes församling 1.5 - 31.12.2015.

Förordnandet för tf församlingspastorn i Liljendals och Lappträsks svenska församlingar Eva-Lotta Blom har avbrutits på egen begäran från 20.4.2015.

Kyrkoherdetjänsten i Kimitoöns församling har förklarats ledig att sökas senast 22.5.2015 kl. 15.

Kyrkoherdetjänsten i Ålands södra skärgårdsförsamling har förklarats ledig att sökas senast 22.5.2015 kl. 15.

Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling har förklarats ledig att sökas senast 22.5.2015 kl. 15.

Domkapitlet har konstaterat att stiftssekreteraren för personalvård och utbildning vid domkapitlet i Borgå stift Margareta Puiras tjänsteförhållande upphör 31.5.2015 på grund av egen uppsägning.

Tjänsten som stiftssekreterare för personalvård vid domkapitlet i Borgå stift har förklarats ledig att sökas senast 22.5.2015 kl. 15.

Kyrkoherden i Lappträsks svenska och Liljendals församlingar Stina Lindgård har avlagt högre pastoralexamen.

Tjänsteförordnande har utfärdats åt tf kyrkoherden i Närpes församling Marcus Jakobsson till kaplanstjänsten i Övermarks kapellförsamling från 1.5.2015.

Tjänsteförordnande har utfärdats åt tf kaplanen i Pörtoms kapellförsamling Ulf Sundqvist till kaplanstjänsten i Pörtoms kapellförsamling från 1.5.2015.

Tjänsteförordnande har utfärdats åt stiftssekreteraren vid Borgå domkapitel Margareta Puiras till kaplanstjänsten (60 %) i Hangö svenska församling från 1.6.2015.Tillbaka

 

fbbornv