Notiser

Notis den 9 januari 2015

09.01.2015

Vid prästvigningen i Borgå domkyrka 6.1.2015 har teologie magister Rebecka Stråhlman ordinerats till prästämbetet.

Pastor Rebecka Stråhlman har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i Borgå svenska domkyrkoförsamling 6.1.2015 - 4.12.2016.

Tf chefen för svensk service vid Finska Missionssällskapet Outi Laukkanen har återtagit sin ansökan till en kaplanstjänst i Johannes församling.

En kaplanstjänst i Johannes församling har inom utsatt ansökningstid sökts av tf kaplanen i Kyrkslätts svenska församling Monica Heikel-Nyberg.Tillbaka

 

fbbornv