Notiser

Notis den 10 december 2014

10.12.2014

VÄNLIGEN NOTERA: Domkapitlet i Borgå stift är stängt 22.12.2014-2.1.2015.

Pastoralexamen har avlagts av församlingspastorn i Närpes församling Ulf Sundqvist, församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Emma Audas, församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Mari Puska, religionsläraren vid Gymnasiet Lärkan, pastor Camilla Norkko och församlingspastorn i Vasa svenska församling Tia-Maria Nord.

Domkapitlet har konstaterat att tjänsteförhållandet för församlingspastorn i Jakobstads svenska församling Catharina Englund upphör 31.12.2014 på grund av egen uppsägning.

Tf kaplanen i Jakobstads svenska församling Åsa Turpeinen har förordnats att fortsättningsvis sköta en kaplanstjänst i samma församling 1.1 - 31.7.2015.

Församlingspastorn i Grankulla svenska församling Johanna Södö har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten på deltid i samma församling 1.7 - 31.12.2015.

Tf kaplanen i Borgå svenska domkyrkoförsamling Fred Wilén har förordnats att sköta en kaplanstjänst i samma församling 1.1.2015 - 4.12.2016.

Dövprästen, församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Maria Lindberg har förordnats att fortsättningsvis sköta en församlingspastorstjänst på deltid i Borgå svenska domkyrkoförsamling 1.1 - 31.8.2015.

Tf kyrkoherden i Saltviks församling Jouni Sinisalo har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.2 - 30.6.2015.

Kyrkoherden i Sjundeå svenska församling Maria Venhola har återtagit sin ansökan till en kaplanstjänst i Johannes församling.

En kaplanstjänst i Johannes församling har förklarats ledig att sökas senast 9.1.2015 kl. 15.

Domkapitlet har konstaterat att tjänsteförhållandet för kyrkoherden i Sjundeå svenska församling Maria Venhola upphör 31.12.2014 på grund av egen uppsägning.

Kaplanen i Matteus församling Lars-Olof Ahlfors har beviljats partiell tjänstledighet från 1.2.2015 tills vidare.

Pastor Maria Piltz (från Sverige) har beviljats rätt att utöva prästämbetet i Finlands evangelisk-lutherska kyrka från 10.12.2014 tillsvidare och förordnats att sköta en församlingspastorstjänst på deltid i Mariehamns församling 1.1 - 30.6.2015 och samma tjänst på heltid 1.7 - 31.12.2015.

Tf kaplanen i Närpes församling Marcus Jakobsson har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling från 1.1.2015 tills tjänsten blir ordinarie besatt, dock högst till 31.5.2015.

Församlingspastorn i Närpes församling Peter Lassus har förordnats att sköta en kaplanstjänst i Övermarks kapellförsamling i Närpes församling från 1.1.2015 tills tjänsten blir ordinarie besatt, dock högst till 31.5.2015.

Församlingspastorn i Närpes församling Ulf Sundqvist har förordnats att sköta kaplanstjänsten i Pörtoms kapellförsamling i Närpes församling från 1.1.2015 tills tjänsten blir ordinarie besatt, dock högst till 31.5.2015.

Biskop Björn Vikström har beviljat prosttiteln åt kaplanen i Kristinestads svenska församling Johan Eklöf, kaplanen i Vasa svenska församling Gunnar Särs och tidigare kontraktsprosten Helene Liljeström.

Församlingspastorn i Korsholms svenska församling Rune Lindblom har förordnats att fortsättningsvis sköta församlingspastorstjänsten i samma församling från 1.1.2015 tills vidare.

Kaplanen i Vasa svenska församling Siv Jern har beviljats partiell tjänstledighet 1.1 - 31.12.2015.

Församlingspastorn i Vasa svenska församling Ralf Sandin har förordnats att fortsättningsvis sköta en församlingspastorstjänst på deltid i samma församling 1.1 - 31.12.2015.

Tjänsteförordnande för en kaplanstjänst i nygrundade Ekenäsnejdens svenska församling har utfärdats åt kaplanen i Ekenäs församling Tuija Wilman från 1.1.2015.

Tjänsteförordnande för en kaplanstjänst i nygrundade Ekenäsnejdens svenska församling har utfärdats åt tf kaplanen i Ekenäs församling Monica Cleve från 1.1.2015.

Teologie magister Rebecka Stråhlman har godkänts för ordination till prästämbetet. Prästvigningen äger rum 6.1.2015 kl. 12 i Borgå domkyrka.Tillbaka

 

fbbornv