Notiser

Notis den 22 september 2014

22.09.2014

Kyrkoherdetjänsten i Kristinestads svenska församling har inom utsatt ansökningstid inte fått någon sökande.

En kaplanstjänst i Johannes församling har inom utsatt ansökningstid sökts av kyrkoherden i Sjundeå svenska församling Maria Venhola och tf chefen för svensk service vid Finska Missionssällskapet Outi Laukkanen.

Kaplanstjänsten i Korsholms svenska församling har inom utsatt ansökningstid sökts av tf kaplanen i samma församling Jessica Bergström-Solborg och tf kaplanen i Esbo svenska församling Johan Kanckos.

En kaplanstjänst i Vasa svenska församling har inom utsatt ansökningstid sökts av tf kaplanen i Esbo svenska församling Johan Kanckos, kaplanen i Nykarleby församling Mikael Forslund, kyrkoherden i Kvevlax församling Anders Lundström och församlingspastorn i Vasa svenska församling Janne Hänninen.Tillbaka

 

fbbornv