Notiser

Notis den 11 september 2014

11.09.2014

Kyrkoherden i Sjundeå svenska församling Maria Venhola har beviljats tjänstledighet 6.9 - 31.12.2014.

Prosten Kaiku Mäenpää har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Sjundeå svenska församling 6.9 - 31.12.2014.

Domkapitlet har konstaterat att tjänsteförhållandet för kyrkoherden i Snappertuna församling Markus Weckström upphör 31.12.2014 på grund av egen uppsägning.

Två kaplanstjänster i Ekenäsnejdens svenska församling, som grundas från 1.1.2015, har förklarats lediga att sökas senast 13.10.2014 kl. 15.

Församlingspastorn i Grankulla svenska församling Johanna Södö har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i samma församling (50 %) 1.1 - 30.6.2015.

Församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Emma Audas har beviljats tjänstledighet 1.10.2014 - 31.8.2015.

Domkapitlet har konstaterat att tjänsteförhållandet för kyrkoherden i Pojo svenska församling Johan Westerlund upphör från 1.10.2014 på grund av egen uppsägning.

En kaplanstjänst i Karis-Pojo svenska församling, som grundas från 1.1.2015, har förklarats ledig att sökas senast 13.10.2014 kl. 15.

Kyrkoherden i Karis svenska församling Pentti Raunio har förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Pojo svenska församling 1.10 - 31.12.2014.

Prosten Elsa Tenhonen har förordnats till ett tjänsteförhållande i Pojo svenska församling (60 %) 1.10 - 31.12.2014.

Församlingspastorn i Liljendals församling Håkan Djupsjöbacka har beviljats tjänstledighet 15.9.2014 - 31.8.2015 och förordnats att för samma tid sköta en församlingspastorstjänst (50 %) i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Församlingspastorn i Lovisa svenska församling Eva-Lotta Blom har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten (50 %) i Liljendals församling 15.9.2014 - 31.8.2015.

Dövprästen, pastor Maria Lindberg har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst (40 %) i Borgå svenska domkyrkoförsamling 1.10 - 31.12.2014.

Förordnandet för församlingspastorn i Ingå församling Tom Hellsten ändrats så att hans anställningsprocent höjs från 60 % till 100 % för tiden 18.8.2014 - 31.12.2015.

Kaplanen i Kvevlax församling Henrik Östman har beviljats tjänstledighet 3.11.2014  - 1.11.2015 och förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i Kronoby församling från 3.11.2014 tills vidare.

Domkapitlet har utnämnt kyrkoherden i Lovisa svenska församling Karl af Hällström till kontraktsprost i Domprosteriet för sexårsperioden 1.11.2014-31.10.2020.Tillbaka

 

fbbornv