Notiser

Notis den 21 augusti 2014

21.08.2014

Pastor Roger Syrén har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling 1.9.2014 - 31.1.2015.

Församlingspastorn i Grankulla svenska församling Johanna Södö har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst (deltid) i Esbo svenska församling 1.10.2014 - 31.12.2017.

Tf kaplanen i Korsholms svenska församling Jessica Bergström-Solborg har förordnats att sköta kaplanstjänsten i samma församling från 1.9.2014 tills kaplanstjänsten blir ordinarie besatt.

Prosten Leif Snellman har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i Korsholms svenska församling från 1.9.2014 tills kaplanstjänsten blir ordinarie besatt.

Kyrkoherdetjänsten i Kristinestads svenska församling har förklarats ledig att sökas senast 22.9.2014 kl. 15.

Domkapitlet har konstaterat att tjänsteförhållandet för kaplanen i Vörå församling Bo-Erik Granlund upphör från 1.10.2014 på grund av egen uppsägning.

Församlingspastorn i Kimitoöns församling Niina Mura har beviljats tjänstledighet från församlingspastorstjänsten och förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.9.2014 - 31.8.2015.

Pastor Pär Lidén har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i Dragsfjärds kapellförsamling i Kimitoöns församling 1.10.2014 - 31.8.2015.

En kaplanstjänst i Johannes församling har förklarats ledig att sökas senast 22.9.2014 kl. 15.

Domkapitlet har konstaterat att tjänsteförhållandet för kaplanen i Korsholms svenska församling Harry Holmberg upphör från 1.9.2014 på grund av egen uppsägning.

Kaplanstjänsten i Korsholms svenska församling har förklarats ledig att sökas senast 22.9.2014 kl. 15.

Pastor Jouni Sinisalo har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling 1.9.2014 - 31.1.2015.

Församlingspastorn i Åbo svenska församling Jonathan Westergård har beviljats dimission till Åbo ärkestift från 1.9.2014.

Domkapitlet har konstaterat att tjänsteförhållandet för kaplanen i Vasa svenska församling Gunnar Särs upphör från 1.4.2015 på grund av egen uppsägning.

En kaplanstjänst i Vasa svenska församling har förklarats ledig att sökas senast 22.9.2014 kl. 15.

Domkapitlet har utfärdat tjänsteförordnande för kaplanen i Korsholms svenska församling Harry Holmberg till kaplanstjänsten i Jeppo kapellförsamling i Nykarleby församling från 1.9.2014.

Domkapitlet har utfärdat tjänsteförordnande för kyrkoherden i Pojo svenska församling Johan Westerlund för kyrkoherdetjänsten i Johannes församling från 1.10.2014.

Sökandena till kaplanstjänsten i Borgå svenska domkyrkoförsamling tf kaplanerna i samma församling Marina Smeds och Fred Wilén har förklarats behöriga för tjänsten.

Sökandena till kyrkoherdetjänsten i Petrus församling, församlingspastorn i samma församling Daniel Björk och tf. kaplanen i Kyrkslätts svenska församling Monica Heikel-Nyberg har förklarats behöriga för tjänsten.Tillbaka

 

fbbornv