Notiser

Notis den 4 augusti 2014

04.08.2014
Kyrkoherdetjänsten i Petrus församling har inom utsatt ansökningstid sökts av församlingspastorn i samma församling Daniel Björk och av tf kaplanen i Kyrkslätts svenska församling Monica Heikel-Nyberg.

Tillbaka

 

fbbornv