Notiser

Notis den 16 juni 2014

16.06.2014

VÄNLIGEN NOTERA: Domkapitlet i Borgå stift håller stängt 7.7 - 1.8.2014.

Kyrkoherden i Sjundeå svenska församling Maria Venhola har beviljats tjänstledighet 6.6 - 5.9.2014. Kyrkoherdetjänsten sköts av pastor Riitta Mäenpää 6 - 22.6 och 1.7 - 10.8.2014, pastor Kirsi Erkama 23 - 30.6.2014 och kyrkoherde Ismo Turunen 11.8 - 5.9.2014.

Tf församlingspastorn i Sibbo svenska församling Ola Byfält har beviljats tjänstledighet 29.4 - 30.9.2014.

Församlingspastorn i Grankulla svenska församling Johanna Södö har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i samma församling 1.11 - 31.12.2014.

Tf kyrkoherden i Sibbo svenska församling Camilla Ekholm har beviljats tjänstledighet 30.7 - 10.8.2014. Kyrkoherdetjänsten sköts av tf kaplanen Katja Korpi 30.7 - 10.8.2014.

Församlingspastorn i Kronoby församling Daniel Norrback har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i Kristinestads svenska församling från 1.10.2014 tillsvidare.

Tf kaplanen i Houtskärs kapellförsamling Janne Heikkilä har förordnats att sköta kaplanstjänsten i samma församling 1.9.2014 - 31.8.2015.

Domkapitlet har konstaterat att tjänsteförhållandet för kyrkoherden i Petrus församling Bengt Lassus upphör från 1.3.2015 på grund av egen uppsägning.

Kyrkoherdetjänsten i Petrus församling har förklarats ledig att sökas senast 4.8.2014 kl. 15. Valet av kyrkoherde sker genom indirekt val.

Kaplanen i Borgå svenska domkyrkoförsamling Mia Anderssén-Löf har beviljats tjänstledighet 20.9.2014 - 4.12.2016.

Tf kaplanen i Borgå svenska domkyrkoförsamling Marina Smeds har förordnats att sköta en kaplanstjänst i samma församling 20.9.2014 - 4.12.2016.

Församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Emma Audas har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i samma församling 20.9.2014 - 4.12.2016.

Sökandena till kaplanstjänsten i Jeppo kapellförsamling, tf kaplanen i samma församling Harry Holmberg och församlingspastorn i Närpes församling Peter Lassus har förklarats behöriga för tjänsten.

Sökanden till den gemensamma kyrkoherdetjänsten i Lappträsks svenska församling och Liljendals församling tf kyrkoherden i samma församling Stina Lindgård har förklarats behörig för tjänsten.

Sökanden till kyrkoherdetjänsten i Johannes församling kyrkoherden i Pojo församling Johan Westerlund har förklarats behörig för tjänsten.Tillbaka

 

fbbornv