Notiser

Notis den 19 maj 2014

19.05.2014

VÄNLIGEN NOTERA: Domkapitlet i Borgå stift håller stängt 7.7 – 1.8.2014. 

Tf kyrkoherden i Johannes församling Henrik Andersén har beviljats tjänstledighet 25.6 - 13.7.2014. 

Kaplanen i Johannes församling Fred Lindström har förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 25.6 - 4.7.2014. 

Tf kaplanen i Johannes församling Jouni Sinisalo har förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 5 - 13.7.2014. 

Församlingspastorn i Grankulla svenska församling Johanna Södö har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i samma församling 1.9 - 31.10.2014. 

Blivande kyrkoherden i Karleby svenska församling Per Stenberg har beviljats tjänstledighet 1 - 31.8.2014. 

Kaplanen i Karleby svenska församling Jan Nygård har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1 - 31.8.2014. 

Tf kaplanen i Jeppo kapellförsamling Harry Holmberg har återtagit sin ansökan till en kaplanstjänst i Mariehamns församling. Han har beviljats tjänstledighet från kaplanstjänsten i Korsholms svenska församling 1.6 - 31.8.2014 och förordnats att för samma tid fortsättningsvis sköta kaplanstjänsten i Jeppo kapellförsamling. 

Församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Fred Wilén har förordnats att sköta en kaplanstjänst i samma församling från 1.6.2014 tills tjänsten blir ordinarie besatt. 

Domkapitlet konstaterar att tjänsteförhållandet som kaplan i Borgå svenska domkyrkoförsamling upphör för tf kyrkoherden i Sibbo svenska församling Camilla Ekholm 31.5.2014. Tjänsteförordnande har utfärdats åt henne till kaplanstjänsten i Sibbo svenska församling från 1.6.2014 och hon har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.6 - 31.12.2014. 

En kaplanstjänst i Borgå svenska domkyrkoförsamling har förklarats ledig att sökas senast 18.6.2014 kl. 15. 

Tf kaplanen i Sibbo svenska församling Katja Korpi har förordnats att sköta kaplanstjänsten i samma församling 1.6 - 31.12.2014. 

Prosten Gun Lundell har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i Sibbo svenska församling 1.6 - 31.8.2014. 

Prosten Stefan Djupsjöbacka har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i Sibbo svenska församling 1.9 - 31.12.2014. 

Teologie magister Linus Stråhlman och teologie magister Alexandra Johansson har godkänts för ordination till prästämbetet. Prästvigningen äger rum 29.5.2014 kl. 12 i Borgå domkyrka. 

Pastoralexamen har avlagts av församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Fred Wilén, tf kaplanen i Ekenäs församling Monica Cleve och pastorn i Finska Missionssällskapet Pia Kummel-Myrskog. Tillbaka

 

fbbornv