Notiser

Notis den 26 februari 2014

26.02.2014

Dövprästen på KCSA Maria Lindberg har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i Esbo svenska församling 1.4 - 31.5.2014 och 30.6 - 30.9.2014.

Tf kyrkoherden i Saltviks församling, prosten Sirkka Liisa Enqvist har förordnats att fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.3 - 31.5.2014.

Vid besättandet av kyrkoherdetjänsten i Karleby svenska församling har verksamhetsledaren för Förbundet Kyrkans Ungdom Per Stenberg uppförts på valförslag.

Enda sökanden till kyrkoherdetjänsten i Johannes församling tf kyrkoherden i Lappträsks svenska församling och Liljendals församling Stina Lindgård har förklarats behörig för tjänsten.

Enda sökanden till kyrkoherdetjänsten i Jomala församling kaplanen i Mariehamns församling Kent Danielsson har uppförts på valförslag.

Sökanden till kaplanstjänsten i Johannes församling församlingspastorn i Kyrkslätts svenska församling Monica Heikel-Nyberg har förklarats behörig för tjänsten.

Kontraktsprosten Stefan Djupsjöbackas förordnande som kontraktsprost har upphävts från 7.3.2014 (p.g.a. semester och pensionering från 1.5.2014) och kyrkoherde Stefan Forsén har förordnats till t.f. kontraktsprost i Helsingfors prosteri 7.3 -31.10.2014.Tillbaka

 

fbbornv