Notiser

Notis den 7 februari 2014

07.02.2014

Kaplanen i Hangö svenska församling Ann-Sofi Nylund har beviljats partiell tjänstledighet 4.8.2014 - 4.1.2015.

Gemensamma församlingspastorn för Esse och Purmo församlingar Tomas Portin har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Purmo församling 1.6.2014 - 31.12.2015, dock högst tills tjänsten blir ordinarie besatt.

Domkapitlet har konstaterat att tjänsteförhållandet för kaplanen i Jeppo kapellförsamling i Nykarleby församling Johan Klingenberg upphör från 1.6.2014 på grund av egen uppsägning.

Kaplanstjänsten i Jeppo kapellförsamling har förklarats ledig att sökas senast 10.3.2014 kl. 15.

Kaplanen i Borgå svenska domkyrkoförsamling Camilla Ekholm har beviljats tjänstledighet 1.2 - 31.5.2014 och förordnats att under samma tid sköta kyrkoherdetjänsten i Sibbo svenska församling.

Domkapitlet har konstaterat att tjänsteförhållandet för kaplanen i Sibbo svenska församling Magnus Riska upphör från 1.2.2014 på grund av egen uppsägning.

Kaplanstjänsten i Sibbo svenska församling har förklarats ledig att sökas senast 10.3.2014 kl. 15.

Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling har förklarats ledig att sökas senast 10.3.2014 kl. 15.

Kaplanen i Kyrkslätts svenska församling Aino-Karin Lovén har beviljats tjänstledighet 1.4.2014 - 31.3.2015.

Tf kaplanen i Borgå svenska domkyrkoförsamling Marina Smeds har förordnats att fortsättningsvis sköta en kaplanstjänst i samma församling 1.4 - 19.9.2014.

Församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Emma Audas har förordnats att fortsättningsvis sköta en församlingspastorstjänst i samma församling 1.4 - 19.9.2014.

Vid besättandet av kyrkoherdetjänsten i Karleby svenska församling har verksamhetsledaren för Förbundet Kyrkans Ungdom Per Stenberg förklarats vara behörig. Distriktschefen för Mellersta Österbottens evangelisk-lutherska Folkmission Tuisku Winter har återtagit sin ansökan.

Vid besättandet av kyrkoherdetjänsten i Solfs församling har tf kyrkoherden i samma församling Ann-Mari Audas-Willman förklarats behörig och uppförts på valförslag.

Vid besättandet av kyrkoherdetjänsten i Jomala församling har kaplanen i Mariehamns församling Kent Danielsson förklarats behörig. Församlingspastorn i Kyrkslätts svenska församling Monica Heikel-Nyberg har återtagit sin ansökan.Tillbaka

 

fbbornv