Notiser

Notis den 16 januari 2014

16.01.2014

Domkapitlet konstaterar att tjänsteförhållandet för kaplanen i Johannes församling Tomas Ray upphör 31.1.2014 på grund av egen uppsägning.

Kaplanen i Johannes församling Tomas Ray tillträder tjänsten som stiftssekreterare vid domkapitlet i Borgå stift 1.2.2014.

En kaplanstjänst i Johannes församling har förklarats ledig att sökas senast 17.2.2014 kl. 15.

Domkapitlet konstaterar att tjänsteförhållandet för församlingspastorn i Mariehamns församling Ann-Louise Harberg upphör 16.2.2014 på grund av egen uppsägning.

Tf kyrkoherden i Lappträsks svenska församling Stina Lindgård har förordnats att sköta den gemensamma kyrkoherdetjänsten i Lappträsks svenska församling och Liljendals församling 1.2 -31.5.2014.

Den gemensamma kyrkoherdetjänsten i Lappträsks svenska församling och Liljendals församling har förklarats ledig att sökas senast 17.2.2014 kl. 15.

Kyrkoherdetjänsten i Johannes församling har förklarats ledig att sökas senast 17.2.2014 kl. 15. Valet förrättas som indirekt val.

Kaplanen i Mariehamns församling Kent Danielsson har förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling 1.2 - 31.3.2014.

Tf kyrkoherden i Ålands södra skärgårdsförsamling Peter Karlsson har förordnats att fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.1 - 31.12.2014.

Förordnandet för kaplanen i Sibbo svenska församling Magnus Riska att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling avbryts 31.1.2014 och han anställs som stiftsdekan vid domkapitlet i Borgå stift från 1.2.2014.

Domkapitlet konstaterar att tjänsteförhållandet för kyrkoherden i Saltviks församling Peter Blumenthal upphör 31.8.2014 på grund av egen uppsägning.Tillbaka

 

fbbornv