Notiser

Notis den 19 augusti 2013

19.08.2013

Kyrkoherden i Borgå svenska domkyrkoförsamling, domprosten Mats Lindgård har valts till stiftsdekan för domkapitlet i Borgå stift från 1.10.2013.

Församlingspastorn i Johannes församling Maria Sundblom-Lindberg har beviljats tjänstledighet 1.9.2013 - 30.6.2014.

Direktorn vid KCSA Sixten Ekstrand har anställts som tf stiftsdekan på 20 % för tiden 1.8 - 30.9.2013.

Domkapitlet har fastställt kyrkofullmäktiges i Kimitoöns församling beslut att dra in kaplanstjänsterna i Dragsfjärds och Västanfjärds kapellförsamlingar från 1.9.2013 och från samma datum grunda församlingspastorstjänster.

Tf kaplanen i Dragsfjärds kapellförsamling Niina Mura har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i samma församling från 1.9.2013 tillsvidare.

Tf kaplanen i Västanfjärds kapellförsamling Maria Wikstedt har förordnats att sköta församlings-pastorstjänsten i samma församling 1.9 - 31.12.2013.

Domkapitlet har beslutat inrätta och ledigförklara en befattning som stiftssekreterare för mission och internationellt arbete i arbetsavtalsförhållande (kravgrupp 603) från 1.1.2014 tillsvidare, att sökas senast 19.9.2013 kl. 15.Tillbaka

 

fbbornv