Notiser

Notis den 17 juni 2013

17.06.2013

VÄNLIGEN NOTERA: Domkapitlet i Borgå stift håller stängt 8-26.7.2013.

Stiftsdekan Sixten Ekstrand har beviljats begärt avsked från 1.8.2013.

Tjänsten som stiftsdekan vid domkapitlet har förklarats ledig att sökas senast 2.8.2013 kl. 15.

Tf kaplanen i Houtskärs kapellförsamling i Väståbolands svenska församling Janne Heikkilä har förordnats att fortsättningsvis sköta kaplanstjänsten i samma församling 1.9.2013 - 31.8.2014.

Kaplanen i Sundom kapellförsamling Malin Lindblom har beviljats tjänstledighet 30.8.2013 - 15.7.2014.

Kyrkoherden i Pietarsaaren suomalainen seurakunta Juha Isosomppi har på egen begäran befriats från uppdraget som ordförande för gemensamma kyrkorådet i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet från 1.7.2013.

Kyrkoherden i Pedersöre församling, kontraktsprosten Hans Häggblom har förordnats till ordförande för gemensamma kyrkorådet i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet 1.7.2013 - 31.12.2014.

Församlingspastorn i Åbo svenska församling Malena Björkgren har beviljats fortsatt tjänstledighet 18.8.2013 - 31.7.2014.

Församlingspastorn i Åbo svenska församling Jonathan Westergård har förordnats att fortsättningsvis sköta 50 % av en församlingspastorstjänst i samma församling 18.8.2013 - 31.7.2014.

Sökandena till kaplanstjänsten i Väståbolands svenska församling församlingspastorn i Katariinan seurakunta Annika Forsström-Roivanen, församlingspastorn i Väståbolands svenska församling Sara Grönqvist och kaplanen i Hangö svenska församling Ann-Sofi Nylund har förklarats behöriga för tjänsten.

Domkapitlet har beviljat pastor Anna Lindén begärt avsked från prästämbetet från 1.7.2013.

Tf kyrkoherden i Övermarks församling Ralf Sandin har beviljats tjänstledighet 1.6 - 31.8.2013.

Tf kaplanen i Närpes församling Marcus Jakobsson har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Övermarks församling 1.6 - 31.8.2013.

Tf församlingspastorn i Närpes församling Peter Lassus har förordnats att sköta församlings-pastorstjänsten i samma församling 1.6 - 31.8.2013.

Kaplanen i Esbo svenska församling Heidi Jäntti har beviljats partiell tjänstledighet 10.6 - 4.8.2013.Tillbaka

 

fbbornv