Notiser

Notis den 31 maj 2013

31.05.2013

VÄNLIGEN NOTERA: Domkapitlet i Borgå stift håller stängt 8-26.7.2013.

 

Vicehäradshövding Lars-Eric Henricson har valts till lagfaren assessor vid domkapitlet i Borgå stift från 1.8.2013.

Vid prästvigningen i Borgå domkyrka 26.5.2013 har teologie kandidat och filosofie magister Jan-Gustav Björk och teologie magister Hans Boije ordinerats till prästämbetet.

Pastor Jan-Gustav Björk har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst  i Jakobstads svenska församling 3.6.2013 - 31.7.2014.

Pastor Hans Boije har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i Vasa svenska församling 1.6 - 30.6. 2013, samt berättigats att tjänstgöra som rektor för KREDU (Kristliga folkhögskolan i Nykarleby) från 1.7. 2013.

Kaplanen i Mariehamns församling Kent Danielsson har förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling 1 - 19.6.2013 och 16.7 - 30.9.2013.

Krkoherden i Sund-Vårdö församling Juanita Fagerholm-Urch har förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling 20 - 25.6.2013.

Kyrkoherden i Eckerö församling kontraktsprosten Mårten Andersson har förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling 26.6 - 15.7.2013.

Pastor Stina Lindgård har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Lappträsks svenska församling 1.8 - 31.12.2013.

Enda sökanden till kyrkoherdetjänsten i Solfs församling, församlingspastorn i Esbo svenska församling Johan Kanckos, har återtagit sin ansökan.

Tf kyrkoherden i Solfs församling Ann-Mari Audas-Willman har förordnats att fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.9.2013 - 31.8.2014, dock högst tills tjänsten blir ordinarie besatt.

Kaplanen i Johannes församling Päivikki Ahonen har beviljats begärt avsked från 1.10.2013.

Pastoralexamen har avlagts av församlingspastorn i Matteus församling Helena Rönnberg, församlingspastorn i Petrus församling Fredrik Kass, t.f. kyrkoherden i Solfs församling Ann-Mari Audas-Willman och församlingspastorn i Petrus församling Daniel Björk.

Fullmakt på C-kantorstjänsten i Vörå församling har utfärdats åt kantor Kristoffer Streng från 1.6.2013.

Kyrkoherden i Lovisa svenska församling Karl af Hällström har beviljats fortsatt tjänstledighet 17.5 - 14.7.2013.

Kaplanen i Pernå församling Minna Silfvergrén har förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Lovisa svenska församling 17.5-2.6.2013.

Prosten Anita Widell har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Lovisa svenska församling 3.6 - 14.7.2013.

Kaplanen i Grankulla svenska församling Carola Tonberg-Skogström har beviljats tjänstledighet 10.5 - 9.6.2013.

Kyrkoherden i Hangö svenska församling Anders Laxell har beviljats tjänstledighet 15.5 - 14.7.2013.

Kaplanen i Hangö svenska församling Ann-Sofi Nylund har beviljats tjänstledighet 15.5 - 14.7.2013 och förordnats att under samma tid sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling.

Kyrkoherden i Sjundeå svenska församling Maria Venhola har beviljats tjänstledighet 16.5 - 14.6.2013.

Kyrkoherden i Sjundeå finska församling Ismo Turunen har förordnats med Esbo domkapitels medgivande att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Sjundeå svenska församling 16.5 - 9.6.2013.

Gemensamma församlingspastorn i Sjundeå finska och svenska församling Kirsi Erkama har förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Sjundeå svenska församling 10 - 14.6.2013.Tillbaka

 

fbbornv