Notiser

Notis den 13 maj 2013

13.05.2013

VÄNLIGEN NOTERA: Domkapitlet i Borgå stift håller stängt 8-26.7.2013.

Tjänsten som lagfaren assessor vid Domkapitlet i Borgå stift har inom utsatt ansökningstid sökts av vicehäradshövding Lars-Eric Henricson, vicehäradshövding Camilla Busck-Nielsen, vicehäradshövding Ola Lindholm och juris magister Marcus Henricson.

Kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling och kyrkoherdetjänsten i Kimitoöns församling har inom utsatt ansökningstid inte fått någon sökande.

Kyrkoherdetjänsten i Solfs församling har inom utsatt ansökningstid sökts av församlingspastorn i Esbo svenska församling Johan Kanckos.

Kyrkoherdetjänsten i Ålands södra skärgårdsförsamling har inom utsatt ansökningstid sökts av teologie magister Viveca Auer.

Kaplanstjänsten i Väståbolands svenska församling har inom utsatt ansökningstid sökts av församlingspastorn i samma församling Sara Grönqvist, församlingspastorn i Katariinan seurakunta Annika Forsström-Roivanen, kaplanen i Hangö svenska församling Ann-Sofi Nylund och teologie magister Viveca Auer.

B-kantorstjänsten i Hangö svenska församling, B-kantorstjänsten i Larsmo församling, B-kantorstjänsten i Pernå församling, C-kantorstjänsten i Brändö-Kumlinge församling, gemensamma C-kantorstjänsten i Eckerö och Hammarlands församlingar, C-kantorstjänsten i Finström-Geta församling och C-kantorstjänsten i Liljendals församling har inom utsatt ansökningstid inte fått någon sökande.Tillbaka

 

fbbornv