Notiser

Notis den 7 maj 2013

07.05.2013

VÄNLIGEN NOTERA: Domkapitlet i Borgå stift håller stängt 8-26.7.2013.

Församlingspastorn i Johannes församling Emma Audas har förordnats att fortsättningsvis sköta en församlingspastorstjänst i samma församling från 1.6.2013 tills vidare.

Teologiekandidat och filosofiemagister Jan-Gustav Björk och teologie magister Hans Boije har godkänts för ordination till prästämbetet. Prästvigningen äger rum 26.5.2013 kl. 12 i Borgå domkyrka.

Kyrkoherden i Eckerö församling Mårten Andersson har utnämnts till kontraktsprost i Ålands prosteri för sexårsperioden 1.7.2013-30.6.2019.Tillbaka

 

fbbornv