Notiser

Notis den 12 april 2013

12.04.2013

VÄNLIGEN NOTERA: Domkapitlet i Borgå stift håller stängt 8-26.7.2013.

Kaplanen i Väståbolands svenska församling Oili Sepponen har beviljats begärt avsked från 1.11.2013.

Kaplanstjänsten i Väståbolands svenska församling har förklarats ledig att sökas senast 13.5.2013 kl. 15.

Följande tjänster har förklarats lediga att sökas senast 13.5.2013 kl. 15: Kyrkoherdetjänsterna i Kimitoöns församling, Brändö-Kumlinge församling, Ålands södra skärgårdsförsamling och Solfs församling.

Följande kantorstjänster har förklarats lediga att sökas senast 13.5.2013 kl. 15: C-kantorstjänsten i Liljendals församling (75 %), B-kantorstjänsten i Pernå församling, B-kantorstjänsten i Hangö svenska församling, C-kantorstjänsten i Finström-Geta församling, C-kantorstjänsten i Brändö-Kumlinge församling (50 %), gemensamma C-kantorstjänsten i Eckerö och Hammarlands församlingar samt B-kantorstjänsten i Larsmo församling.

Kyrkoherden i Kristinestads svenska församling Lars Nisula har beviljats begärt avsked från 1.8.2013.

Kaplanen i Kristinestads svenska församling Johan Eklöf har beviljats tjänstledighet 1.8.2013 - 31.5.2014 och förordnats för samma tid att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling.

Kyrkoherden i Korsnäs församling Guy Kronqvist har förordnats att sköta kontraktsprostämbetet i Närpes prosteri 1.8.2013 - 31.5.2014.

Kyrkoherden i Jakobstads svenska församling, Bo-Göran Åstrand har beviljats tjänstledighet 1.6.2013 - 30.6.2014.

Kaplanen i Jakobstads svenska församling Jockum Krokfors har beviljats tjänstledighet 1.6.2013 - 30.6.2014, och förordnats att för samma tid sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling.

Församlingspastorerna i Jakobstads svenska församling Catharina Englund och Åsa Turpeinen har förordnats att gemensamt sköta en kaplanstjänst i samma församling.

Fullmakt på en kaplanstjänst i Borgå svenska domkyrkoförsamling har utfärdats åt församlingspastorn i samma församling Mia Anderssén-Löf från 1.5.2013.

Fullmakt på en kaplanstjänst i Esbo svenska församling har utfärdats åt församlingspastorn i samma församling Kira Ertman från 1.5.2013.

Kyrkoherden i Åbo svenska församling Björn Nalle Öhman har utnämnts till kontraktsprost i Åbolands prosteri för sexårsperioden 1.5.2013-30.4.2019.

Tjänsten som lagfaren assessor vid Domkapitlet i Borgå stift har förklarats ledig att sökas senast 13.5.2013 kl. 15.00.Tillbaka

 

fbbornv