Notiser

Notis den 8 mars 2013

08.03.2013

Tjänsten som lagfaren assessor vid Domkapitlet i Borgå stift har inom utsatt ansökningstid sökts av vicehäradshövding Lars-Eric Henricson.Tillbaka

 

fbbornv