Notiser

Notis den 27 februari 2013

27.02.2013

Församlingspastorn i Mariehamns församling Ann-Louise Harberg har förordnats att fortsättningsvis sköta en församlingspastorstjänst i samma församling från 1.6.2013 tillsvidare.

Branschsekreteraren för vuxenarbete och kultur vid KCSA, pastor Maria Sten har förordnats till församlingspastor i Esbo svenska församling 19.6 - 21.7.2013.

Tf kyrkoherden i Vasa svenska församling Anders Kronlund har beviljats begärt avsked från sin ordinarie kyrkoherdetjänst i Närpes församling från 1.8.2013.Tillbaka

 

fbbornv