Notiser

Notis den 6 februari 2013

06.02.2013
Lagfarna assessorn vid Domkapitlet i Borgå stift Kasten Österholm har beviljats begärt avsked från 1.8.2013.

Tjänsten som lagfaren assessor vid Domkapitlet i Borgå stift (80 %) har förklarats ledig att sökas senast 8.3.2013 kl. 15.

Kyrkoherden i Lappträsks svenska församling Christer Åberg har beviljats begärt avsked från 1.8.2013.

Kuopio domkapitel har med Borgå domkapitels medgivande förordnat församlingspastorn i Vårdö kapellförsamling i Sund-Vårdö församling Mathias Junell att sköta kaplanstjänst (VI) i Järvi-Kuopion seurakunta 1.2 - 11.8.2013.

Kaplanen i Mariehamns församling Kent Danielsson har förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling 1.2 - 31.5.2013.

Fullmakt på C-kantorstjänsten i Sjundeå svenska församling har utfärdats åt kantor Hanna Noro från 1.3.2013.

Kyrkoherden i Kristinestads svenska församling Lars Nisula har utsetts till tf. kontraktsprost i Närpes prosteri 1.6 - 31.10.2013.

Tf kyrkoherden i Övermarks församling Ralf Sandin har beviljats tjänstledighet 16.1 - 31.3.2013.

Tf kaplanen i Närpes församling Marcus Jakobsson har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Övermarks församling 16.1 - 31.3.2013.

Pastor Peter Lassus har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i Närpes församling 16.1  - 31.3.2013.Tillbaka

 

fbbornv