Aktuellt

Stiftsseminarium (07.11.2018)
Borgå stift ordnar ett stiftsseminarium 15.1.2019 kl 10.30-15.30 på kyrkostyrelsen i Helsingfors (Södra kajen 8). Seminariet erbjuder möjlighet till tankeutbyte och stimulerar till forskning kring frågor som berör livet i kyrkan och riktar sig i första hand till personer i aktiv tjänst i stiftet med erfarenhet av och intresse för akademisk forskning.
Läs mer...

Personalutbildningen 2019 (15.06.2018)
Kyrkans svenska personalutbildning 2019 har idag 15.6.2018 publicerats på domkapitlets hemsida borgastift.fi. Inget utbildningshäfte sänds längre till församlingarna.
Läs mer...

Utvecklingsprojekt (17.05.2018)
Domkapitlet står i beredskap att lansera så kallade utvecklingsprojekt som en möjlighet för församlingarna från och med 2019. Tanken är att projektet genomförs som en beställningskurs i församlingarna.
Läs mer...

Personalutbildning och utvecklingsprojekt 2019 (04.05.2018)
Personalutbildningen flyttar till webben och som nysatsning utvecklingsprojekt: Personalutbildningshäftet kommer inte längre att tryckas utan kurser och forum för år 2019 kommer att finnas på webben. Domkapitlet och KCSA har jobbat fram ett koncept för utvecklingsprojekt.
Läs mer...

Finlandssvenska diakonidagar 2018 (21.03.2018)
De finlandssvenska diakonidagarna ordnas på Lärkkulla 12-14.10.2018 med temat "Vart är vi på väg?".
Läs mer...

Påskupprop i Borgå stift 2018 (21.03.2018)
Som en solidaritetsyttring gentemot lidande människor vill vi i Borgå stift inför påsken särskilt fästa uppmärksamhet vid de flyktingar som de senaste åren kommit till Finland. Vi anser att våra myndigheter de senaste åren alldeles för kraftigt stramat åt flyktingpolitiken och vi skulle önska se ett humanare mottagande. I dagens läge sänder Finland iväg sådana som för några år sedan lätt skulle ha fått asyl av humanitära skäl.
Läs mer...

Nu är det dags att söka till KIILA rehabilitering! (14.03.2018)
Sista ansökningsdagen för KIILA rehabilitering 2018 är 31.5. Till den multidisciplinära individuella rehabiliteringen kan man söka året om.
Läs mer...

M Andersson FVR RI (15.02.2018)
Biskop Björn Vikström överlämnade i samband med kyrkoherdeinstallationen i Sund-Vårdö riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros' orden till kontraktsprosten i Ålands prosteri Mårten Andersson.
Läs mer...

Handlingsprogram mot övergrepp (05.02.2018)
Domkapitlet fastställde vid sitt möte 16.6.2014 ett handlingsprogram för hanterande av sexuella övergrepp och trakasserier i kyrkan.
Läs mer...

Handlingsprogram mot sexuella övergrepp (27.11.2017)
För den som utsatts för sexuella övergrepp och trakasserier inom församlingarna i Borgå stift
Läs mer...

Barnens sångfest (17.10.2017)
Barnens sångfest ordnas 20-22.4.2018 i Vasa. Barnkörssångare från församlingar i hela Borgå stift tillsammans med ledare, föräldrar och syskon samlas i Vasa till ett riktigt festveckoslut.
Läs mer... 

fbbornv