Aktuellt

30-årsfest (27.11.2017)
Nu kan du anmäla dig till 30-årsjubiléet av första prästvigningen av kvinnor i Borgå stift. Anmälningssidan stängs 25.2.2018.
Läs mer...

Handlingsprogram mot sexuella övergrepp (27.11.2017)
För den som utsatts för sexuella övergrepp och trakasserier inom församlingarna i Borgå stift
Läs mer...

Individuell rehabilitering kan sökas året om (27.11.2017)
Läs mer...

Forum för kyrko- och fastighetsbetjäningen (16.11.2017)
Borgå stifts årliga forum för kyrko- och fastighetsbetjäningen hålls 15-16.3.2018 på Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37 i Tammerfors. Hotellet är beläget 100 meter från tågstationen.
Läs mer...

Träff för Klockaren-redaktörer (30.10.2017)
En nationell, svensk träff för Klockaren-redaktörer hålls 7.3.2018 i Tammerfors.
Läs mer...

Forum för kansli- och informationspersonal (23.10.2017)
Borgå stifts årliga forum för kansli- och informationspersonal ordnas 6-7.3.2018 på hotell Scandic Tampere Station, som är beläget 100 meter från tågstationen.
Läs mer...

Barnens sångfest (17.10.2017)
Barnens sångfest ordnas 20-22.4.2018 i Vasa. Barnkörssångare från församlingar i hela Borgå stift tillsammans med ledare, föräldrar och syskon samlas i Vasa till ett riktigt festveckoslut.
Läs mer...

Forum för diakoni 2017 (26.04.2017)
Forum för diakoni 2017 ordnas 5-7.9 på Härmä Spa i Yli-Härmä. Inbjudna föreläsare är Kerstin Dillmar, sjukhuspräst och enhetschef för Sjukhuskyrkan på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Lars Björklund som är kaplan och själavårdare på Sigtunastiftelsen samt författare och föreläsare.
Läs mer...

Aktuell info om ansökan till KIILA-rehabilitering (03.03.2017)
För dig som är anställd i en församling eller samfällighet i Borgå stift och är i behov av svenskspråkig yrkesinriktad rehabilitering för att bevara och förbättra arbetsförmågan i arbetslivet erbjuds KIILA 2017-2018 på rehabcenter Härmä rehab i Ylihärmä.
Läs mer...

Kursen Mångfald i tillbedjan (25.01.2017)
Mångfald i tillbedjan - Två helger i vår samlas vi kring Rörelse, Bön och Dans.
Läs mer...

Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar (23.01.2017)
I år har det förflutit 500 år sedan reformationen startade och 100 år sedan Finland blev en självständig nation. Det är också 100 år sedan Ekumeniska Rådet i Finland bildades. Vi har alltså många anledningar att samlas.
Läs mer...

Forum för kansli- och informationspersonal 2017 (13.12.2016)
Bästa kansli- och informationspersonal! Anmälan till Forum-kryssningen 7-9.2.2017 har börjat på KREDU:s hemsida.
Läs mer...

Helighet idag - uttryck och tolkningshorisonter (17.02.2016)
Ett ekumeniskt och tvärvetenskapligt symposium med gudstjänsten i mitten hålls 3-4.3.2016 i Mikaelssalen, Kyrkans hus, Södra Kajen 8, Helsingfors.
Läs mer...

Fastställda valresultat (16.02.2016)
Valnämnden fastställde vid sitt sammanträde 15.2.2016 valresultatet för valen av lekmanna- och prästombud till kyrkomötet samt valen av lekmanna- och prästmedlemmar till stiftsfullmäktige.
Läs mer...

Preliminära valresultat (10.02.2016)
Preliminära resultat från valen av lekmannamedlemmar i stiftsfullmäktige och lekmannaombud till kyrkomötet. Valresultaten fastställs måndag 15.2.2016.
Läs mer...

Preliminära valresultat (10.02.2016)
Preliminärt resultat från valen av prästerliga ombud till kyrkomötet och prästerliga medlemmar till stiftsfullmäktige. Valresultaten fastställs måndag 15.2.2016.
Läs mer...

Pensionsreformen (12.01.2016)
Den nya pensionsreformen träder i kraft 2017. Det nuvarande systemet gäller till alla delar fram till utgången av 2016. KEVA arrangerar informationstillfällen under perioden januari-april. Tillfällena är avgiftsfria.
Läs mer...

Kandidatlistor A4 (07.01.2016)
Läs mer...

Synodalmöte 2016 (27.11.2015)
Biskopen kallar till synodalmöte 27-28.9.2016.
Läs mer...

Utbildningsdag för församlingarnas barnombud (20.11.2015)
Äntligen kan vi erbjuda en utbildningsdag för dig som är barnombud i församlingen. Vi erbjuder en utbildningsdag på KREDU 16.1.2016 och en på Lärkkulla 30.1.2016.
Läs mer...

Kandidatlistor till kyrkomötes- och stiftsfullmäktigeval i Borgå stift (16.11.2015)
Följande kandidatlistor har inlämnats till val av präst- och lekmannaombud till kyrkomötet samt val av präst- och lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige
Läs mer...

Val av medlemmar till kyrkomötet och stiftsfullmäktige (05.10.2015)
Närmare information om valet av ledamöter till kyrkomötet och stiftsfullmäktige finns här!
Läs mer...

Assessorsvalet blev oavgjort (26.08.2015)
Resultatet från assessorsvalet den 26 augusti 2015 blev oavgjort.
Läs mer...

Forum för diakoni i Karleby 14-16.4.2015 (23.01.2015)
I år ordnas Forum för diakoni i Karleby 14-16.4. Temat för dagarna är "Diakoni i förändring".
Läs mer...

Utredning av anklagelser om sexuella övergrepp i Esbo svenska församling (15.01.2015)
Läs mer...

Utredning om olika modeller för effektivering av förvaltning (11.12.2014)
Domkapitlet i Borgå stift har låtit göra en utredning om stiftelser, fonder och andra kapitalförvaltare med kristen anknytning i Svenskfinland. Utredningen har gjorts av juristen och konsulten Marcus Henricson.
Läs mer...

Handlingsprogram mot övergrepp (18.06.2014)
Domkapitlet fastställde vid sitt möte 16.6.2014 ett handlingsprogram för hanterande av sexuella övergrepp och trakasserier i församlingarna.
Läs mer...

Forum för arbetshandledning och arbetslagsutveckling (09.06.2014)
Årets Forum för arbetshandledning och arbetslagsutveckling kommer att hållas 27-29.8.2014 på Radisson Blu Royal Hotel i centrum av Vasa. Årets tema är Möten vid brunnen.
Läs mer...

Stiftsdagarnas huvudtal (28.11.2013)
Läs mer...

Stiftsdagarna på Arenan (18.11.2013)
Under 30 dagars tid kan du se några av programpunkterna på stiftsdagarna på Trossidan på yles Arena.
Läs mer...

Nya telefonnummer (17.05.2013)
Läs mer...

Nordisk kyrkobyggnadskonferens (12.04.2013)
Den nordiska kyrkobyggnadskonferensen ordnas 29.8-1.9.2013 i Helsingfors under temat Paradisrummet - kyrkan och miljön. Konferensens tema aktualiserar kyrkobyggnaden ur ett flertal perspektiv: teologiska, arkitektoniska, konstnärliga, kulturella och ekologiska.
Läs mer...

Vägskäl temat för stiftsdagar i Borgå (12.12.2012)
Den 15-17 november 2013 kallar biskop Björn Vikström till stiftsdagar i Borgå. Temat för dagarna blir Vägskäl.
Läs mer...

Samling 5-6.10.2012 (19.10.2012)
I början av oktober samlades alla nio stiftsfullmäktigeordförande och de nio domkapitlens lekmannamedlemmar till sin årliga träff, denna gång i Borgå.
Läs mer...

Utbildning i teori och praktik (08.10.2012)
Oktober är en intensiv månad inom personalutbildningen. Lärkkulla fylls nu i vecka 40 av 20 deltagare i en kurs för högre pastoralexamen som vi ordnar tillsammans med Esbo och Helsingfors stift.
Läs mer...

Höstsol och veckomässor på Kyrktorgen (06.09.2012)
Domkapitlet är med när olika aktörer i Borgå stift reser runt i prosterierna och håller Kyrktorg.
Läs mer...

Arbetshandledarnas och konsulternas rådplägningsdagar (05.09.2012)
Arbetshandledarna och arbetslagskonsulterna i Borgå stift har samlats till fortbildning och rådplägning på Lärkkulla stiftsgård den 29-31 augusti.
Läs mer...

Andlig fördjupning för kyrkoherdrar (29.08.2012)
Andlig fördjupning med Kalle Elonheimo står på programmet när stiftets kyrkoherdar samlas på sin årliga höstträff.
Läs mer...

Malawis lutherska kyrka blev Borgå stifts vän (18.06.2012)
Den 16 juni gjorde Borgå stift ett fyraårigt vänavtal med Malawis lutherska kyrka.
Läs mer...

Prästvigning 27.5.2012 (31.05.2012)
På pingstdagen var det prästvigning i Borgå domkyrka. Tre prosterier i Borgå stift fick var sin ny präst senaste söndag.
Läs mer...

Sju diakoner och en ny ungdomsarbetsledare (20.05.2012)
På Kristi himmelsfärdsdag den 17 maj vigde biskop Björn Vikström sju nya diakoner till stiftet. Samtidigt välsignades en ny ungdomsarbetsledare.
Läs mer...

Solen sken på de nyanställda (11.05.2012)
Vad behöver en församlingssekreterare veta om stiftet? Eller en kyrkvaktmästare? Förra veckan samlades nyanställda inom församlingarnas stödfunktioner för att dryfta sådana här frågor på en introduktionskurs till Borgå stift.
Läs mer...

Introduktion för nyanställda (26.03.2012)
Förr hette den "stiftskonferens för nyanställda", den två dagar långa träffen för nyanställda. Då gällde den ungdomsarbetsledare, ledare för barnarbetet, präster, diakoniarbetare och kantorer. Våren 2012 erbjuds en liknande träff också till övriga nyanställda i stiftet.
Läs mer...

Röstresultaten i valen till kyrkomöte och stiftsfullmäktige fastställda (16.12.2011)
Valresultaten gällande val av prästerliga ombud och lekmannaombud till kyrkomötet och val av prästerliga medlemmar och lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige finns läsa under rubriken Valen.
Läs mer...

En dyr klenod (29.09.2011)
Ett seminarium om kyrko- och gravgårdskultur ordnas i Pernå i november.
Läs mer...

På sommaren hålls många konfirmandläger i Borgå stift (25.07.2011)
Sommaren är konfirmandlägrens tid i församlingarna.
Läs mer...

Tio nya diakoner och två ungdomsarbetsledare (03.06.2011)
På Kristi Himmelsfärdstorsdagen den 2 juni vigde biskop Björn 10 nya diakoner. Samtidigt välsignades två nya ungdomsarbetsledare till kyrklig tjänst.
Läs mer...

Två nya präster i Borgå stift (26.05.2011)
Borgå stift fick två nya präster 22.5 då Jessica Bergström och Janne Heikkilä prästvigdes.
Läs mer...

UK och Kyrkodagar 2012 (21.03.2011)
Ungdomens kyrkodagar bjuder in till allmänna finlandssvenska kyrkodagar i Vasa 26-28 januari 2012.
Läs mer... 

fbbornv